Hibe ve Kredi Destekleri


2018 Devlet Destekleri

2018 Devlet Destekleri

Önceki yıllarda olduğu gibi devletimiz, sosyal devlet ilkesine uygun olarak vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çeşitli destekler sunmakta. Bu destekler içerisinde; yolluk yardımı, yetim maaşı, cenaze..
Hibe ve Kredi Destekleri 8 Şubat 2018