Son Eklenen Konular
2000 Yılı Sonrası Bankacılık Sektörü

2000 Yılı Sonrası Bankacılık Sektörü

2000 yılında enflasyonu düşürmek ve ekonomide büyüme ortamını yeniden sağlamak amacıyla yeni bir ekonomik program benimsenmiştir. Bankalar da faizlerin düşeceği beklentisiyle kamu borçlanma senetlerine yatırım..
Bankacılık 6 Mayıs 2009
Bankacılıkta Planlı Dönem (1960-1980)

Bankacılıkta Planlı Dönem (1960-1980)

Planlı dönemde bankacılık sektörü önemli ölçüde devlet kontrolü ve etkisi altında kalmıştır. Mevduat ve banka kredilerine uygulanacak faiz oranları, banka komisyon oranları ve kredi limitleri,..
Bankacılık 6 Mayıs 2009
Özel Bankaların Geliştiği Dönem (1945-1959)

Özel Bankaların Geliştiği Dönem (1945-1959)

1945-1959 döneminin bankacılık sistemi açısından belirleyici özelliği özel bankaların hızlı bir gelişme göstermesi, şube bankacılığının yaygınlaşması ve değişik ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni türde kredi kurumlarının..
Bankacılık 6 Mayıs 2009
Ulusal Bankalar Dönemi (1923-1932)

Ulusal Bankalar Dönemi (1923-1932)

1923-1932 döneminde tek şubeli mahalli nitelikte çok sayıda ulusal banka kurulmuştur. Buna karşılık sektörde hala yabancı bankaların hakimiyeti devam etmektedir. İzmir İktisat Kongresi’nde ulusal bankacılığın..
Bankacılık 6 Mayıs 2009
Cumhuriyet Döneminde Bankacılığın Gelişimi

Cumhuriyet Döneminde Bankacılığın Gelişimi

Cumhuriyet döneminde bankacılığın gelişimini, ekonomide yaşanan gelişmelere ve izlenen ekonomi politikalarına göre 7 dönemde incelemek mümkündür. Her dönemin ekonomi anlayışı ve karakteristik özellikleri farklılık göstermektedir...
Bankacılık 6 Mayıs 2009