akbank


2000 Yılı Sonrası Bankacılık Sektörü

2000 Yılı Sonrası Bankacılık Sektörü

2000 yılında enflasyonu düşürmek ve ekonomide büyüme ortamını yeniden sağlamak amacıyla yeni bir ekonomik program benimsenmiştir. Bankalar da faizlerin düşeceği beklentisiyle kamu borçlanma senetlerine yatırım..
Bankacılık 6 Mayıs 2009
Özel Bankaların Geliştiği Dönem (1945-1959)

Özel Bankaların Geliştiği Dönem (1945-1959)

1945-1959 döneminin bankacılık sistemi açısından belirleyici özelliği özel bankaların hızlı bir gelişme göstermesi, şube bankacılığının yaygınlaşması ve değişik ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni türde kredi kurumlarının..
Bankacılık 6 Mayıs 2009