bankacılık kanunu


5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 8

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 8

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kovusturma Usûlü Yazılı basvuru ve müdahale MADDE 162- Bu Kanunda belirtilen suçlara iliskin sorusturma ve kovusturma yapılması, Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet bassavcılığına yazılı basvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu..
Bankacılık 7 Mayıs 2009
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 4

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 4

YEDİNCİ KISIM Kanunî Yükümlülükler Sırların saklanması MADDE 73- Kurul baskan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu baskan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların..
Bankacılık 7 Mayıs 2009
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 1

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 1

Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı, özkaynak hesabında dikkate alınmaz. Bu madde kapsamında sermaye artırımına iliskin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 2 5472 sayılı Kanunun 1..
Bankacılık 7 Mayıs 2009