Demirbank


2000 Yılı Sonrası Bankacılık Sektörü

2000 Yılı Sonrası Bankacılık Sektörü

2000 yılında enflasyonu düşürmek ve ekonomide büyüme ortamını yeniden sağlamak amacıyla yeni bir ekonomik program benimsenmiştir. Bankalar da faizlerin düşeceği beklentisiyle kamu borçlanma senetlerine yatırım..
Bankacılık 6 Mayıs 2009