Ziraat Bankası Arazi Alımı Kredisi

Tarım arazileri için verilecek olan bu kredi, arazinin üretime kazandırılması ve mevcut olan  işletme ölçeklerinin büyütülmesi,  rantabl hale getirilmesi,  üzerinde tarımsal üretim yapılan veya yapılacak olan  tarla vay tarla vasfına sahip arazilerin alımı için verilecek olan bu kredi  gerçek ve tüzel kişi üreticilerine  sunulmuştur.

Arazi alım kredisi özellikleri şöyle tanımlanmış,  hisseli tarım arazileri için hisse paylarının hisseye sahip olan diğer hissedarlar  tarafından satın alınmasına, hisseli veya bitişik olmayan arazilerin  hisse paylarının satın alınmasına olanak tanınmıştır.  Kredi alımlarında ziraat bankası arazi alım kredisi faiz oranı yüzde 75 kredilendirme sağlanmaktadır. Kalan oran krediyi çekecek olan şahıs tarafından üstlenilir.

Ziraat Bankası Faizsiz Çiftçi Kredisi

 

2017 yılı için Ziraat Bankası çiftçilere faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Gıda ve hayvancılık Bakanlığınca hazırlanmış olan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından çiftçilere kullandırılacak olan faizsiz kredi desteği 31 Aralık 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ziraat bankası tarımsal kredi faiz oranları düşük faizleri şöyle belirlendi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri İle Düşük Faizli Kredi

 

 

TKK tarafından Ziraat Bankası aracılığı ile verilecek olan kredi  şu konuları kapsamakta; Bitkisel üretim konuları, hayvansal üretim konuları, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve muhtelif konuların en başta yer almak üzere 210 yılının sonuna kadar bir çok konuda kredi kullanımı olacaktır. Bakanlar kurulu kararı ile kredi üst limitlerini aşmamak kaydı ile tarımsal kredi belirlenen indirim oranları ile indirim yapılarak kredi verilmesine olanak sağlanacak

Bir taneden fazla tarımsal kredi için talepte bulunan çiftçinin toplam kredi üst limitinden en yüksek kredi limitine sahip olan ürün belirlenecek. İmzalanmış olan sözleşme dahilinde çiftçilere finansman olarak sağlanacak kredi bedelinin 10.000.000 TL’ ye ye kadarı sözleşmeli üretim kredisi olarak açılabilecek.

Ziraat Bankası tarafından verilecek ziraat bankası tarımsal kredi faiz oranları kredinin konuları ile bitkisel ve hayvansal üretim ile muhtelif konularda verilecek yatırım kredisinde ve işletme kredisinde uygulanmakta  devam eden kredi üst limiti ve faiz indirimleri Bakanlar Kurulu kararı ile saptanmaktadır. Çiftçilere verilecek olan kredinin hayvancılık konuları, damızlık süt sığırı yetiştirme, damızlık etçi süt sığırı yetiştirme, yaygın hayvansal üretim, büyükbaş hayvan yetiştirme, damızlık düve yetiştirme, büyükbaş hayvan besiciliği, arıcılık, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği ve kanatlı sektörü, hindi besiciliği, su ürünleri avcılığı olarak belirlenmiştir.

Hayvancılıkta Belirlenen Limitler

 

 

Damızlık süt sığırı yetiştirmede  belirlenen kredi üst limiti 12 milyon 500 bin TL dir. Bu krediden faydalanmak isteyen çiftçilerden 750 bin TL ye kadar olan kredi için işletme dönemi için % 50 faiz indirimi yatırım dönemi için % 100 faiz indirimi belirlenmiştir.

Damızlık düve, küçükbaş hayvan, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği ve su ürünleri yetiştiriciliğinde bu oran yatırım dönemi için  % 100 faiz indirimi kapsamındadır.

Bitkisel Üretimde Oranlar

 

Çok yıllık yem bitkisi üretimi, kontrollü örtü altı tarımı, tüm , bitkisel üretim konuları, yaygın bitkisel üretim, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, yurtiçi sertifikalı fidan kullanımı, süs bitkisi üretimi, sera modernizasyonu, stratejik bitkisel üretimi  için işletme dönemi ve yatırım dönemi için kullanılacak olan krediler için uygulanacak faiz indirimleri farklı oranlar konularak  belirlenmiştir.

Seracılık  yani kontrollü örtü altı tarımında belirlenen kredi  üst limiti 10 milyon TL dir.  10 milyon TL  olan üst limitli bu krediye başvuru yapan kişilere  750 bin liraya kadar olan alacakları kredi için işletme dönemi için %50,  yatırım dönemi için ise %75 faiz indirimi uygulanması öngörülmüştür.

Ziraat bankası tarafından verilen arazi alım kredisi faiz oranları 2017 yılında hayvancılık konusundaki oranlarıyla da çiftçi ve arazi sahiplerine fırsat sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için 2017 yılı 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 2 Mayıs 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın